Om Andreas Norbjerg

Mit navn er Andreas Norbjerg, og jeg er sognepræst her i Gierslev-Ørslev-Solbjerg pastorat. Jeg blev indsat i embedet d. 5. juni 2011, og flyttede herefter ind i Ørslev præstegård sammen med min hustru Ida Lund, der også er præst, - dog uden at skulle bo i embedsbolig.

I juli 2011 fik vi vores første barn, Christian, og den 15.juni 2014 kom Peter til. To friske drenge, der har skabt godt med liv (og larm) i den gamle præstegård.

Før min ansættelse her i pastoratet studerede jeg teologi i København, hvor jeg sideløbende arbejdede som kirketjener og kordegn i to københavnske kirker, ligesom jeg arbejdede frivilligt som havkajakinstruktør og sad vagt ved en telefonrådgivning for selvmordstruede, kaldet Livslinien. Det var altsammen god forberedelse til præstegerningen, hvor man beskæftiger sig med mange forskellige sider af livet. I den forbindelse er jeg faktisk ofte blevet spurgt om, hvad der egentlig ligger i det at være præst… Er det bare noget med at folde hænderne på de rigtige tidspunkter og møde op i kirken et par timer hver søndag?

Nej, - den myte kan jeg godt aflive. Præstegerningen er langt mere end det, og som præst på landet står man bl.a. for alle kirkelige handlinger (fx dåb, vielser og begravelser), kommunikation (kirkeblad, hjemmeside, kontakt til ugeblade mm.), personregistrering (dvs. registrering af fødsler og dødsfald, godkendelse og registrering af navneændringer, navngivninger m.m. i sognene), planlægning og afholdelse af gudstjenester (højmesse om søndagen, aftengudstjenester, ældregudstjenester, temagudstjenester), minikonfirmander, konfirmandundervisning, sjælesorgssamtaler (man kan tale med sin sognepræst om alt, - han eller hun har tavshedspligt), ligesom man i fælleskab med menighedsrådene arrangerer sognearrangementer (koncerter, foredrag osv.) Derudover er man som præst født medlem af menighedsrådet i ens pastorat og deltager som sådan i alle møder, i den forbindelse også div. udvalgsmøder og personalemøder.

Alt i alt er det et meget alsidigt arbejde, ja i virkeligheden er ”arbejde” nok et dårligt ord, for det er mere en livsstil. I grunden minder det nok meget om at være selvstændig, for arbejdsliv og privatliv kan dårligt undgå at flyde sammen. Det må siges at være en del af charmen og skyldes jo ikke mindst, at de fleste præster er bosiddende i en tjenestebolig, hvor man er til rådighed døgnet rundt i nødstilfælde.

Personlig er det en stor glæde at virke som præst og være med til at forkynde verdens bedste budskab i mange forskellige sammenhænge. Jeg håber, vi ses derude i vores pastorat og smukke kirker, for de er til for at blive brugt, og kristendommen lever bedst ved at blive delt.

Sognepræst

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

Andreas Norbjerg 
Ørslev Hovedgade 2,
Ørslev
4200 Slagelse
Telefon: 58 26 70 50   

E-post: andno@km.dk 
Hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende sikkert ved at benytte dette link:
SIKKER POST - KLIK HER  

Træffes i præstegården efter aftale.

Telefonisk træffes jeg tirsdag til fredag indenfor normal arbejdstid, medmindre det er akut (da træffes jeg hele døgnet også lørdag/søndag). Mandag er fridag, og der træffes jeg ikke.