Navneændring

En person, som ønsker at ændre sit fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal som udgangspunkt ansøge digitalt herom via www.borger.dk

Herfra sendes den digitale ansøgning videre til ansøgers bopælssogn, hvor den behandles af personregisterføreren, dvs. sognepræsten eller kordegnen på kirkekontoret. Her i pastoratet er det den kirkebogsførende sognepræst, og man er altid velkommen til at henvende sig med spørgsmål o.lign.

Visse navneændringer kan ikke gennemføres i sognet, men skal behandles af statsforvaltningen. Personregisterføreren vil i disse tilfælde sende ansøgningen om navneændring videre til statsforvaltningen og naturligvis informere ansøger herom. 

Yderligere oplysninger om muligheden for at få foretaget navneændring, gebyr for navneændring mv. kan findes på www.borger.dk