Konfirmation

Du kan blive konfirmeret i folkekirken, hvis du er døbt. Konfirmationen bekræfter din dåb. Du skal altså være døbt og endvidere have deltaget i konfirmationsforberedelsen, som styrker din fortrolighed med det kristne trosgrundlag og folkekirkens gudstjeneste. Præsten kan forlange, at du deltager i et antal gudstjenester i løbet af konfirmationsforberedelsen.

Konfirmationerne her i pastoratet ligger fast efter menighedsrådenes bestemmelse, således at der hvert år d. 1. søndag i maj er konfirmation i Ørslev kirke og Solbjerg kirke, og den 2. søndag i maj i Gierslev kirke og Vester Løve kirke. Det aftales i løbet af forberedelsen med præsten, hvor den enkelte konfirmand ønsker at blive konfirmeret.

 

Indskrivning

Hvert år før sommerferien holdes et indskrivningsmøde, hvor programmet for konfirmationsforberedelsen præsenteres, og hvor de unge mennesker kan blive tilmeldt. Mødet annonceres i dagspressen, på kirkens hjemmeside samt facebookside, i kirkebladet, ligesom der deles invitationer ud på Løve skole skole. 
Hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan man kontakte sognepræst Andreas Norbjerg for videre information og tilmelding. 

 

Om konfirmationsforberedelsen generelt
Konfirmationsforberedelsen bygger på dåben, og dens formål er at danne grundlag for din personlige dannelse på det religiøse område. Den skal gerne give dig inspiration til at tænke over livets store spørgsmål. Den kan være med til at modne dig, så du nemmere finder de svar, som du personligt kan navigere efter i dit liv. 

Du får styrket dit kendskab til det kristne trosgrundlag, hvis betydning bliver aktualiseret i samtaler og diskussioner med præsten og de andre på holdet. 

I løbet af forberedelsen får du mulighed for at opleve folkekirkens gudstjeneste, dens salmer og ritualer samt ikke mindst de bibelske tekster i et såvel historisk som moderne perspektiv. Det er efterhånden her ved at blive almindeligt at inddrage de nyeste elektroniske medier. 

Forberedelsen til konfirmationen omfatter mindst 48 og så vidt muligt 56 lektioner/timer. Du skal begynde om efteråret og fortsætte til umiddelbart før konfirmationsgudstjenesten om foråret. Normalt finder forberedelsen sted i Gierslev præstegård om morgenen på en hverdag, men der vil også være flere eftermiddagsarrangementer og ekskursioner undervejs i forløbet.  

Hvis du som kommende konfirmand forsømmer forberedelsen eller ikke følger de anvisninger, som præsten i øvrigt giver, kan præsten afvise dig fra forberedelsen og dermed fra konfirmationen.