Dåb

Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken. Enhver, der bliver døbt i folkekirken, bliver derved medlem af den. 

Når et barn døbes senest 6 måneder efter fødslen, kan navngivning af barnet ske ved dåb.

Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at dåben skal finde sted, for bl.a. at aftale tidspunktet. 

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du ligeledes henvende dig til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du ønsker, at dåben skal finde sted. 

Dåb finder oftest sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste (højmesse). Den kan også foregå ved en særlig dåbsgudstjeneste. Det afhænger af traditionerne ved de enkelte kirker.

Faddere

Ved barnedåb skal der være mindst 2 og højst 5 faddere. Det gælder både ved dåb af spædbørn og ved dåb af større børn. 

Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i kristendom, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent. Juridisk set er der imidlertid hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder. 

En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke at være medlem af folkekirken. 

Minimumsalderen for en fadder er den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år. Den præst, som forretter dåben, har dog mulighed for at vurdere, om en "ung fadder" skønnes tilstrækkeligt moden til at stå fadder. 

Barnets forældre bestemmer, hvem der skal være faddere, og de skal meddele faddernes navne og adresser til præsten.