Dødsfald og begravelse

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.

De pårørende skal tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen (kirkelig begravelse).

De pårørende henvender sig til den præst, som de gerne vil have til at forestå begravelsen. De kan også henvende sig til kirkekontoret i det sogn, hvor de ønsker, at begravelsen skal foregå, og derigennem få en aftale om hele forløbet.

Præsten, som er ansvarlig for begravelseshandlingens forløb, vil normalt tilbyde en samtale med de pårørende for at høre deres ønsker til forløbet, herunder valg af salmer og evt. skriftsted.

Når en præst i folkekirken medvirker, kan begravelseshandlingen enten foregå i kirken eller i et kapel på kirkegården.

Hvis afdøde skal begraves (jordfæstes) sker jordpåkastelsen normalt, når kisten er sænket i graven. I fald afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken eller kapellet, hvor højtideligheden foregår.