Minikonfirmander

Her i pastoratet tilbyder vi hvert år minikonfirmandundervisning, hvor børn i 3. klasse henover efteråret kan lære mere om kirken og kristendommen på den sjove måde. Som minikonfirmand handler det nemlig om at synge, lege, gå på opdagelse i kirken, prøve orglet, spise kage, gætte hemmeligheder, høre spændende historier og i det hele taget hygge sig. Siden vi startede op i 2013 har der været en meget fin tilslutning, og i år deltager hele 3. klasse fra Ørslev skole.   

Minikonfirmandundervisningen finder sted i Ørslev kirke og præstegård, og bliver varetaget af sognepræst Andreas Norbjerg samt en hjælper fra menighedsrådet. Hver undervisningsgang varer ca. halvanden time fra kl. 14.20 – 15.45 

 

En typisk undervisningsgang...

En typisk undervisningsgang starter med, at børnene bliver hentet på Ørslev skole. Derefter "krudter" vi af med en hurtig leg på boldbanen, og så er det afsted til kirken. Her holder vi samling, tænder alterlysene og beder fadervor samt en improviseret bøn. Derefter introduceres dagens tema, - det kunne f.eks. være dåb, og i den forbindelse skal døbefonten ellers undersøges, - hvor gammel mon den er? Kan den løftes? Hvorfor står den, hvor den gør? Har nogen af børnene overværet en dåb, og hvordan foregår det? Det er blot nogle af spørgsmålene.

Når vi så er færdige i kirken, går vi over i Ørslev Præstegårds konfirmandstue, hvor der er kage og saftevand til alle. Vi udfylder opgaveark om dagens tema, tegner med farveblyanter, klipper i karton, former figurer i modellervoks, eller hvad der nu passer til det pågældende tema. Til sidst runder vi af med en relevant leg i præstegårdshaven, og så følges børnene tilbage til Ørslev skole.

Tiden snegler sig ikke af sted til minikonfirmandundervisning, tværtimod går den alt for hurtigt, i hvert fald hvis man spørger præsten.

Se billeder fra undervisningen nedenfor...