Børnekor

I foråret 2017 har pastoratet for første gang i nyere tid haft deres eget børnekor. Der var tale om et tidsbegrænset forløb henover foråret som pendant til efterårets minikonfirmandundervisning.

En typisk øvegang foregik således, at børnene kom hen i Ørslev Præstegårds konfirmandlokale efter skole, og her var der frugt, grønt, en lille smule kage og masser af saftevand stillet klar. Derpå gik undervisningen så igang, og den blev varetaget af Maj-Britt Stiedl, der til daglig er organist i Tissø pastorat og musikskolelærer. Børnene øvede i ca. 50 min. og blev derefter fulgt tilbage til Ørslev skole.  

11 undervisningsgange blev det til og 2 koncerter. Først medvirkede koret ved en festligt familie- og børnegudstjeneste pinsedag, og så optrådte de ved den årlige mølledag i Løve Mølle.

Vi håber meget på at kunne gentage successen til næste år, og har man lyst til at være med i børnekoret i 2018, kontakt da endelig sognepræst Andreas Norbjerg. Det er gratis at være med. Man kan deltage fra og med 2. klasse, og undervisningen bliver lagt umiddelbart efter skoletid, så børnene også har mulighed for at passe deres øvrige fritidsaktiviteter.  

Videoen nedenfor er fra korets optræden ved Løve mølledag 2017