Velkommen til vores fælles hjemmeside

Her kan du finde oplysninger om menighedsråd, personale og kirkelige handlinger samt læse om de mange gudstjenester og arrangementer, som finder sted her i sognene. God fornøjelse! Kirkerne har i øvrigt en fælles facebookside: "Gierslev, Ørslev og Solbjerg sogne", som alle kan blive venner af  - klik evt. HER

 

Det sker i pastoratet....

Forårets konfirmationer 

Se mere ved at klikke HER

 

Aftengudstjeneste St. Bededagsaften 

Torsdag d. 11. maj kl. 19 i Gierslev kirke   

Mennesket er en underfuld skabning, som jo hverken lever af ånd eller brød alene. Der skal noget af det hele til, og denne aften kan man få tanket op på det åndelige og mavelige plan, når der er gudstjeneste i Gierslev kirke med efterfølgende varme hveder. Det bliver både godt og lækkert – kom og vær med!

 

 

Børne- og dåbsjubilæumsgudstjeneste 

Pinsedag d. 4. juni kl. 14 i Gierslev kirke med børnekor

Da Jesus var faret til himmels, sad disciplene modfaldne tilbage, men da sendte Gud sin Helligånd til dem. Det skete Pinsedag, og disciplene fik ånd og kraft til at gå ud og forkynde det kristne budskab, - derfor kan kalder man også pinsen for kirkens fødselsdag, og den skal da fejres med manér. Pastoratets børnekor vil synge for os ved denne gudstjeneste, der er særligt rettet mod børn og barnlige sjæle. Ved samme lejlighed vil vi også indbyde de børn, der blev døbt for 5 år siden, så det bliver ovenikøbet en slags jubilæumsgudstjeneste. Alle er selvfølgelig mere end velkomne. Vi slutter af med saftevand og fødselsdagskage.

 

 

Provstigudstjeneste

2. Pinsedag d. 5. juni på amfiteatret i Bregninge

Blandt sognene i Kalundborg provsti er der tradition for at holde fælles gudstjeneste 2. Pinsedag, og i år er ingen undtagelse. For de morgenfriske er det muligt at begynde dagen med en kop kaffe kl. 9.00 ved servicebygningen på Amfi; Dernæst kan man kl. 9.30 deltage i en 5 km lang pilgrimstur, mens selve fællesgudstjenesten begynder kl. 11.00. Alle er velkomne. 

 

 

 

Konfirmandindskrivningsaften 

Torsdag d. 8. juni kl. 19 i Gierslev sognegård

I løbet af aftenen vil vi præsentere programmet for konfirmationsforberedelsen 2017-2018, ligesom der gerne svares på de spørgsmål, som en konfirmation i familien kan afføde. Det er vigtigt, at mindst 1 forælder/værge følger med, da indskrivningen ellers ikke er gyldig. Den kommende konfirmand skal i øvrigt huske sin dåbs- eller navneattest.

Er der spørgsmål inden indskrivningsmødet, så kontakt endelig sognepræst Andreas Norbjerg